Valla osalusega ettevõtted ja MTÜd

17.01.18

PUURMANI PIIRKONNAS TEGUTSEVAD SELTSID:

Seltsi nimi

Asukoht

Kontaktisik

Kontaktid

Tegevus

MTÜ Puurmani Käsitööselts Kati

Puurmani alevik

Sirle Koorts

507 6496

sirle.koorts@gmail.com

Seltsi tegevuse peamine eesmärk on koondada

ja ühendada käsitööst huvitatud inimesi ning oma liikmete tegevuse kaudu säilitada käsitöötraditsioonide

järjepidevus.

MTÜ Puurmani Noorteühing

Puurmani alevik

Aare Käärsoo

506 3443

aarekaarsoo@gmail.com

Ühingu peamiseks eesmärgiks on tingimuste loomine piirkonna noortele tegutseda oma vaba tahte alusel väljaspool perekonda, õppekava ja tööd oma vaimse ja füüsilise arengu soodustamiseks.

MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts

Puurmani alevik

Villu Sinimets

 

5342 1402

puurmanipp@gmail.com

Üldeesmärgiks on tõsta läbi ennetustegevuse

turvalisuse taset Puurmani valla piirkonnas ja reageerida päästesündmustele vastavalt päästeametiga sõlmitud lepingule.

EELK Kursi Maarja-Eliisabeti Kogudus

Kursi küla

Meelis Amur

kursi@eelk.ee

http://www.eelk.ee/kursi/

 

MTÜ Kursi Selts

Puurmani alevik

Aare Käärsoo

506 3443

aarekaarsoo@gmail.com

 

MTÜ Päikeserõõm

Puurmani alevik

Riin Juurma

5559 1804

riin.juurma@gmail.com

MTÜ eesmärgiks on  arendada Puurmani valla huviharidus- ja kultuurielu, viia läbi õppepäevi ja koolitusi.

MTÜ Uue-Kiisa Hobused

Pikknurme küla

Helina Amur

5345 7140

helina.amur@gmail.com

Ühingu eesmärgiks on ohustatud tõugu hobuste (tori ja eesti raskeveo hobune) aretamine, kasvatamine ja propageerimine ning aktiivse ja loodussõbraliku elulaadi harrastamine.

Jahiselts Gustav

Pikknurme jahipiirkond

Kalev Kurs

info@jsgustav.ee

www.jsgustav.ee

 

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND