Põltsamaa valla ajaleht

5.02.18


Põltsamaa Valla Leht

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus

Trükk ja küljendus: OÜ Vali Press

Toimetaja: Taimi Rao
Telefon: 529 8681
E-post:
leht.poltsamaa@poltsamaa.ee

 

Detsembris 2017 ilmus esimene Põltsamaa valla leht

Põltsamaa valla leht nr 1


Jaanuaris 2018 ilmus teine Põltsamaa valla leht

Põltsamaa valla leht nr 2

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND