1. koosseisu poolt vastu võetud määrused

14.02.18

Kõik Põltsamaa Vallavolikogu istungite protokollid leiate dokumendiregistrist:

DOKUMENDIREGISTER

Dokumendi liigi loetelust valige Määrus ning vajutage otsi.

 

Number Kuupäev Pealkiri Jõustumine
01 21.11.2017 Põltsamaa valla ametiasutuse põhimäärus 01.01.2018
02 21.11.2017 Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord 01.01.2018
03 06.12.2017 Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine 01.01.2018
04 06.12.2017 Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend 01.01.2018
05 06.12.2017 Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord 01.01.2018
06 06.12.2017 Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine 01.01.2018
07 21.12.2017 Põltsamaa Muusikakooli õppetasude kinnitamine 01.01.2018
08 21.12.2017 Põltsamaa linna 2017. aasta 2. lisaeelarve  
09 21.12.2017 Puurmani valla 2017. aasta 2. lisaeelarve  
10 21.12.2017 Põltsamaa valla 2017. aasta 3. lisaeelarve  
11 21.12.2017 Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel 01.01.2018
12 21.12.2017 Maamaksumäära kehtestamine 01.01.2018
13 18.01.2018 Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus 28.01.2018

 

 

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND